danjord_logo
Skanderborg Andelsboligforening

Rundkørsel på Virringvej

Ombygning af krydset mellem Virringvej, Sigkærgårdsvej og Tårnfalkebakken i Skanderborg til en rundkørsel

b9b86904-3cb5-4123-926f-87ccabcd21681631608930948-ver-www

Projektet omfatter krydsombygning, håndtering af regnvand i rundkørslen samt diverse tilpasninger i alle fire tilkørselsgrene inkl. tilretning af eksisterende dobbeltrettet cykelsti, så den fremover ledes til rundkørslen.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Rydning af eksisterende beplantning og belægninger
 • Opbrydning af ca. 1.100 m² asfalt og ubundne bærelag
 • Afrømning af ca. 150 m³ muld
 • Afgravning af ca. 450 m³ råjord
 • Regulering og komprimering af ca. 1.650 m² vejkassebund
 • Tilpasning af eksisterende støjvold og opbygning af ny støjvold
 • Koordinering med relevante forsyningsselskaber i forbindelse med omlægning af ledninger og kabler
 • Lægning af ca. 100 lbm regnvandsledninger ø160 mm
 • Lægning af ca. 225 lbm drænledninger i filtergrus
 • Annullering af fem vejafvandingsbrønde samt sætning af otte nye rendestensbrønde og to nye drænbrønde
 • Udlægning af ca. 800 m³ bundsikring og ca. 1.525 m² SG II
 • Udlægning af ca. 2.900 m² asfalt
 • Sætning af ca. 75 lbm kantsten
 • Etablering af ny kørebaneafmærkning samt retablering af vejtavler og tre belysningsmaster
 • Udlægning af ca. 400 m² muld på rabatter, skråning mv. inkl. græssåning.
Bygherre

Skanderborg Andelsboligforening

Rådgiver

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

August – Oktober 2021

Kompetence
Bygherre

Skanderborg Andelsboligforening

Rådgiver

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

August – Oktober 2021

Kompetence