danjord_logo
Aarhus Kommune

Sanering og adskillelse af regnvand spildevand

Udførelse af kloaksanering samt adskillelse af regn- og spildevand på kommunale ejendomme i Åbyhøj, Hasselager-Kolt og Malling.

dsc_3443

Udførelse af kloaksanering samt adskillelse af regn- og spildevand på kommunale ejendomme i Åbyhøj, Hasselager-Kolt og Malling.

Entreprisen omfattede jord-, kloak- og belægningsarbejder i forbindelse med sanering af eksisterende ledninger og brønde. Arbejdet udførtes ved brug af såvel No Dig-metoder som traditionel opgravning. Derudover separeredes regn- og spildevand ved udførelse af nye regnvands- og spildevandsledninger med tilhørende stik.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Etablering og vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger
  • Opbrydning af eksisterende belægninger
  • Etablering af ca. 600 m gravitationsledninger inkl. tilhørende brønde
  • Etablering af ca. 550 m stikledninger
  • Udførelse af ca. 1.000 m strømpeforing af rør
  • TV-inspektion af udførte ledninger, herunder stikledninger
  • Annullering af eksisterende ledninger og brønde
  • Retablering af berørte arealer.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence