danjord_logo
Silkeborg Kommune

Sejs-Svejbæk KUNSTGRÆSBANE

Etablering af ny 4. generations kunstgræsbane på en tidligere skovejendom i Sejs-Svejbæk

 
dsc_3556

Etablering af ny 4. generations kunstgræsbane på en tidligere skovejendom i Sejs-Svejbæk.  Dan Jord etablerede både en 11-mands bane og en 8-mands bane med et samlet baneareal på ca. 12.300 m².

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Afrømning af ca. 1.300 m³ muld og ca. 900 m³ råjord
 • Afretning af råjordsflade
 • Opbygning af bund til kunstgræsbane med ca. 1.300 m³ bundsikring og ca. 1.900 m³ stabilt grus
 • Udførelse af nedsivningstest på færdig grusflade
 • Finafretning af bane
 • Installation af kunstgræsbelægning inkl. sandfill
 • Opstregning af banerne og montering af hjørneflag
 • Sætning af ca. 500 lbm plænekantsten i beton
 • Etablering af asfalteret servicevej inkl. tilslutning til Sejs Søvej
 • Etablering af støjvold inkl. tilsåning med blomsterblanding og etablering af ca. 300 m trug i skråninger
 • Etablering af nyt LED 125 lux lysanlæg med otte meter høje master inkl. fundamenter og forsyning
 • Etablering af ca. 550 m boldhegn.
Bygherre

Silkeborg Kommune

Rådgiver

Orbicon | WSP

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Silkeborg Kommune

Rådgiver

Orbicon | WSP

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør