danjord_logo
Aarhus Kommune

Separatkloakering af Næshøjskolen

Jord-, kloak- og belægningsarbejder for adskillelse af regn- og spildevand på Næshøjskolen i Harlev. Herunder også udførelse af nye regnvands- og spildevandsledninger samt strømpeforing af eksisterende fællesledning med tilhørende stik primært under bygninger

næshøjskolen

Arbejdet blev udført med skolen i drift i hele anlægsperioden. Vores medarbejdere havde derfor stort fokus på at udføre arbejdet både sikkert og med størst muligt hensyntagen til eleverne og de ansatte på Næshøjskolen.

Entreprisen omfattede følgende omtrentlige hovedarbejder og -mængder:

 • Opbrydning af eksisterende belægninger, herunder ca. 1.300 m2 asfalt og ca. 1.400 m2 belægningssten
 • Grundvandssænkning ved brug af sugespidsanlæg
 • Udlægning af ca. 2.650 m2 bærelag
 • Etablering af ca. 1.200 lbm ø110–ø315 mm gravitationsledninger inkl. tilhørende brønde
 • Sætning af 10 tag- og rendestensbrønd
 • Strømpeforing af ca. 700 lbm ø100-300 mm eks. ledning
 • Opbrydning og retablering af belægninger over udgravning
 • TV-inspektion af udførte hoved- og stikledninger
 • Annullering af eks. ledninger og brønde ved opgravning
 • Sætning af en drænpumpebrønd
 • Udlægning af ca. 1.300 m2 asfalt
 • Lægning af ca. 1.400 m2 belægningssten
 • Sætning af ca. 85 lbm kansten.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetence