danjord_logo
Olav de Linde

SHIP

Etablering af eksklusive udearealer ved det ikoniske nybyggeri SHiP på det yderste af Aarhus Ø. Landskabsarbejdet dækkede et samlet areal på ca. 10.000 m², hvoraf ca. 7.000 m² blev udført som taghaver i terrænniveau oven på bygningens p-kælder.

Etablering af eksklusive udearealer ved det ikoniske nybyggeri SHiP på det yderste af Aarhus Ø. Landskabsarbejdet dækkede et samlet areal på ca. 10.000 m², hvoraf ca. 7.000 m² blev udført som taghaver i terrænniveau oven på bygningens p-kælder. Uden for p-dækket etablerede Dan Jord fortov og beplantning langs Dagmar Petersens Gade og Esther Aggebos Gade.

Udearealerne er anlagt som grønne åndehuller, hvor beboere og besøgende kan finde læ for vind og vejr samt mødes om fælles aktiviteter. Ud over en række indbydende, grønne gårdrum med buske, græsser og stauder etablerede vi bl.a. en legeplads med klatrenet og forskellige fitnessredskaber.

”Skibets” arkitektoniske udtryk og unikke placering ud til Aarhusbugten understreges gennem udearealernes plantesammensætning, hvor planter som dværgbjergfyr, salvie, blåaks og dværgpibegræs giver arealerne et tydeligt maritimt præg. På tilsvarende vis er materialerne til udearealernes belægninger omhyggeligt udvalgt, så der sikres en harmonisk overgang til nabobygningen Aarhus Internationale Sejlsportscenter og Bugtpromenaden langs bygningens østlige side.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Opbygning af taghaver på p-dækket med ca. 2.000 m³ systemjord, et bærelag bestående af ca. 1.600 m³ celleglas (fremstillet af 100 % genbrugsglas), rodfolie, beskyttelsesdug, DiaDrain og endnu et lag beskyttelsesdug. I alt blev der udrullet 20.400 m² dug/folie på dækket
 • Plantning af ca. 24.000 stauder og græsser samt ca. 30 træer
 • Plantning af ca. 3.000 buske, herunder hækplanter mellem bygningens terrasser
 • Etablering af ca. 3.100 m² betonfliser med store fuger på terrasser og brandvej. På terrasserne er der lagt fliser med en størrelse på 120 x 40 cm, mens brandvejen er anlagt med fliser i størrelsen 240 x 40 cm
 • Etablering af ca. 700 m sokkelaffugter langs alle facader
 • Etablering af ca. 800 m² græs på mindre opholdsarealer, hvoraf en del blev tilsået med en blomster-/vildengsblanding, som indeholder bl.a. kornblomster, kællingetand og rødkløver for at tiltrække insekter og sommerfugle
 • Etablering af ca. 320 m² in-situ støbt beton i mindre felter
 • Etablering af ca. 160 lbm L-elementer i forskellige størrelser ved terrænspring
 • Etablering af ca. 250 lbm linjeafvanding
 • Etablering af to nedgravede affaldscontainere
 • Levering og etablering af cykelparkering og pullerter
 • Udlægning af ca. 590 m² asfalt på fortovsarealer. Asfalten blev udlagt i felter, som afgrænses af granitbånd med Green Kuppan granit fra Indien
 • Etablering af plantehuller og sætning af kantsten langs Dagmar Petersens Gade og Esther Aggebos Gade.
Bygherre

Olav de Linde

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetencer
bjarke
Bjarke Bruun Rolfing
Entrepriseleder Bygningskonstruktør
Bygherre

Olav de Linde

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetencer
bjarke
Bjarke Bruun Rolfing
Entrepriseleder Bygningskonstruktør