danjord_logo
Favrskov Kommune

Shunt ved TSA46, E45

Etablering af shunt fra Århusvej ved Søften til E45 i sydgående retning samt etablering af nyt belysningsanlæg.

shunt-søftenvej

Etablering af shunt fra Århusvej ved Søften til E45 i sydgående retning samt etablering af nyt belysningsanlæg. Shunten blev etableret langs en eksisterende rundkørsel med henblik på at forbedre trafikafviklingen i myldretiden, så risikoen for kødannelser mindskes.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Opbrydning og bortskaffelse af ca. 750 m² asfalt
 • Afrømning af ca. 2.200 m³ muld og afgravning af ca. 1.600 m³ råjord
 • Indbygning af ca. 3.100 m³ bundsikring og ca. 2.300 m² SG II
 • Udlægning af ca. 110 m plastkloakrør i 0,6-2,5 meters dybde
 • Etablering af ca. 160 m dræn i vejareal
 • Udlægning af ca. 300 m armeringsnet som forstærkning
 • Udlægning af ca. 6.200 m² asfalt
 • Indbygning af ca. 750 m³ råjord
 • Etablering af ca. 900 m² lermembran under grøft samt stensikring af nyt grøfteanlæg ved indbygning af ca. 600 m²bundsten og ca. 400 m² håndsten
 • Udlægning og regulering af ca. 200 m³ muldjordSåning af ca. 1.300 m² græs
 • Sætning af ca. 110 m fasgranitkantsten
 • Etablering af ny kørebaneafmærkning samt vejskilte
 • Levering og opstilling af fire nye belysningsmaster inkl. etablering af fundamenter og forsyning samt genopstilling af fire eksisterende belysningsmaster.
Bygherre

Favrskov Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
Bygherre

Favrskov Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence