danjord_logo
AAB

Skæring Bæk bro

Etablering af ny bro- og vejforbindelse over Skæring Bæk i forbindelse med opførelsen af det nye boligområde ”Skæring Bæk Huse” nord for Aarhus.

20200430_095522-www

Vejforbindelsen blev udført med en betonelementtunnel, som blev koblet til områdets nye boligveje.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering og vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Rydning af eksisterende beplantning
 • Jordarbejder, herunder afrømning af ca. 325 m³ muld, indbygning af ca. 175 m³ friktionsfyld omkring bygværk, afgravning og genindbygning af ca. 50 m³ råjord samt udlægning af ca. 50 m³ muldjord i rabat og på skråninger
 • Midlertidig omlægning af Skæring Bæk
 • Etablering af kabelgrav inkl. udlægning af foringsrør
 • Opbygning af vejkasse, herunder udlægning af ca. 425 m³ bundsikringsgrus og ca. 200 m³ stabilt grus
 • Levering og montage af betonelementtunnel inkl. udførelse af fugtisolering og erosionssikring
 • Etablering af ca. 75 lbm betonkantsten og ca. 100 m² fortov
 • Udlægning af ca. 850 m² asfalt
 • Opsætning af ca. 15 lbm brorækværk inkl. fundamenter
 • Løbende koordinering med hovedentreprenøren og totalrådgiveren på boligprojektet.
Bygherre

AAB

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence
Bygherre

AAB

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence