danjord_logo
Aarhus Kommune

Søren Frichs vej

Ombygning af hovedfærdselsåren Søren Frichs Vej i det centrale Aarhus

dsc_1575

Ombygning af hovedfærdselsåren Søren Frichs Vej i det centrale Aarhus.

Entreprisen omfattede bl.a. etablering af nye vej-, sti- og fortovsbelægninger, vejafvanding i begge vejsider, vejbelysning og to nye signalanlæg. Endvidere forberedende gravearbejder for etablering af ledninger og kabler under Carl Blocks Gade samt under vejtilslutninger og indkørsler langs Søren Frichs Vej.

Projektet blev udformet, så der ved ekstreme regnhændelser kan håndteres vand på belægningsoverfladerne. Der var derfor stort fokus på nøjagtighed ved etablering af kantsten og belægningsoverflader under udførelsen.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af skilte og afmærkning for afvikling af dobbeltrettet trafik i hele anlægsperioden (faseopdel 

 • Opbrydning af ca. 5.750 m² asfalt samt optagning af ca. 875 lbm kantsten, ca. 385 m² betonfliser og ca. 100 m² chaussésten

 • Afrømning af ca. 2.100 m² muldjord

 • Afgravning og bortkørsel af ca. 7.300 tons råjord

 • Etablering af ca. 100 m dræn og ca. 500 m plastkloakrør

 • Sætning af ca. 75 nedløbsbrønde

 • Indbygning af ca. 2.600 m³ bundsikring og 7.300 m² stabilgrus

 • Udlægning af ca. 21.100 m² asfalt

 • Sætning af ca. 3.300 lbm kantsten

 • Sætning af ca. 500 m² granitchaussésten som tværforbandt i midterhelle

 • Sætning af ca. 2.000 lbm granitchaussésten i rækker

 • Lægning af ca. 1.500 m² fortovs-, kørebane- og taktilfliser

 • Udlægning af ca. 875 m³ muldjord og såning af 1.100 m² græs

 • Plantning af ca. 25 træer inkl. pleje i en 3-årig garantiperiode

 • Opstilling af ca. 30 master inkl. montering af armaturer

 • Etablering af ca. 30 færdselstavler og kørebaneafmærkning.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetence