danjord_logo
TMG Fodbold

KUNSTGRÆSBANE

Etablering af ny kunstgræsbane på ca. 7.860 m² på klubbens eksisterende grusbane i Mårslet syd for Aarhus.

default1

Etablering af ny kunstgræsbane på ca. 7.860 m² på klubbens eksisterende grusbane i Mårslet syd for Aarhus. Entreprisen omfatter endvidere etablering af nyt regnvandsbassin.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Afrømning af vækst på grusbanearealet
 • Afrømning og bortkørsel af ca. 380 m³ muld
 • Afgravning og bortkørsel af ca. 800 m³ råjord
 • Dræning af banearealet, herunder omlægning af hoveddræn samt etablering af ca. 160 m PP fuldslidsede SN8 dræn i varierende dimensioner fra ø100 til ø250 mm, ca. 170 m PP SN8 tæt ledning ø160 mm, ny afløbsledning og fire brønde
 • Bundopbygning med ca. 300 m³ bundsikring og ca. 1.050 m³ stabilt grus
 • Udlægning af ca. 7.860 m² kunstgræsbelægning
 • Projektering og montering af ca. 400 lbm boldhegn
 • Montering af ca. 370 m granulatsikring på hegn
 • Sætning af ca. 370 lbm kantsten
 • Diverse belægningsarbejder, herunder lægning af fliser langs boldhegn
 • Etablering af spilleadgangssluseSåning af ca. 1.900 m² græs i regnvandsbassin og på banens tilstødende arealer.
Bygherre

TMG Fodbold

Rådgiver

WSP Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

September – november 2021

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

TMG Fodbold

Rådgiver

WSP Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

September – november 2021

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør