danjord_logo
Aarhus Kommune

Tværmarksvej til Tranekærvej

Jord- og smedearbejde i forbindelse med etablering af ny jordforlagt transitledning

img_0188-torben-toftager-www

Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S.

Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med etablering af ny jordforlagt transitledning i dimension Ø355,6/630 mm enkeltrør, som blev udlagt som koldforlagt og kompensatorfrit.

Entreprisen omfattede bl.a. følgende hovedarbejder:

  • Trafikregulering

  • Etablering af ledningsgrav til frem- og returledning i dimension ø355,6/630 mm enkeltrør ved traditionel opgravning

  •  Projektering og udførelse af krydsning af tre tættrafikerede veje ved pilotrørsboring og stålrørsgennempresning

  • Etablering af tomrør ø40 mm

  • Håndtering af alle fjernvarmekomponenter og rør

  • Svejse- og muffearbejder

  • Etablering af et sæt ventilbrønde til frem og retur

  • Etablering af alarmsystem

  • Tilkobling af transitledning til eksisterende ledningsnet

  • Retablering af berørte områder.

Bygherre

Aarhus Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetencer