danjord_logo

Ry Varmeværk

Transmissionsledning Ry

Etablering af fjernvarme transmissionsledning i twinrør (139-139 / 450 mm) mellem Ry Varmeværk og Rye Kraftvarmeværk, i forbindelse med fusion af de 2 værker

Entreprisen indeholder anlægsarbejde, rørleverancer og smedeentreprise, traditionel underboring under Gudensøen, og projektering og udførsel af baneunderføring, ved stålrørsunderpresning

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

Anlægsentreprisen:

 • Trafikhåndtering og gravetilladelser
 • Rydning og beskæring af skov/bevoksning
 • Levering og udlægning af køreplader ca. 1.000 stk.
 • Opbrydning og bortskaffelse samt retablering af asfalt ca.800 m²
 • Opbrydning og genindbygning af grus belægninger ca. 3.400 m²
 • Muldafrømning og genudlægning ca. 3.400 m²
 • Rørhåndtering ca. 7.700 meter
 • Etablering af rørtrace ca. 7.500 meter

 

Smedeentreprisen:

 • Svejsninger ca. 960 stk.
 • Non destructive testing ca. 100 stk.
 • Muffe montage ca. 485 stk.
 • Rensning af ledningen med rensegris ca. 7.700 meter
 • Indføringer på værk 2 stk.

 

Rørleverance:

 • Twinrør (139-139 / 450 mm) 16 meters ca. 480 stk.
 • Bøjninger buerør mm. Ca. 60 stk.
 • Muffer og Specialmuffer ca. 590 stk.
 • Glidesko/trækbunde til ca. 190 meter rør

 

Underboring:

 • Bore/pressegruber 4 stk.
 • Ø710 Pe foringsrør ca. 150 meter inkl svejsning
 • Ø610 stål presserør ca. 40 meter
 • Underboring under Gudensøen ca. 150 meter
 • Underpresning under Jernbanen ca. 40 meter
Bygherre

Ry Varmeværk

Rådgiver

NIRAS A/S 

Entrepriseform

Totalentreprise

Udførelsesperiode

Oktober 2023 – Oktober 2024

Kompetencer