danjord_logo
AquaDjurs A/S

Trustrup Gl. Renseanlæg

Renovering af det gamle renseanlæg i Trustrup. Renseanlægget blev nedlagt for flere år siden, dog med bibeholdelse af de gamle anlæg som bufferbassiner i perioder med store mængder regnvand.

dsc_3492-ver-2

Renoveringen omfattede etablering af nye bassiner inkl. en ny og større pumpestation, så det fremover bliver lettere at styre fyldningsgraden og dermed håndtere større vandmængder fra nabokommunen Syddjurs Kommune, så overløb undgås.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Diverse jordarbejder inkl. terrænregulering
 • Etablering af to betonbassiner Ø24 og Ø30 m med insitustøbt bund, 4 m høje vægge og en kapacitet på hhv. 1.810 m³ og 2.827 m³. De to bassiners areal udgør hhv. 452 m² og 707 m²
 • Etablering af 80 m Ø200 PE rør under bassinernes bundplade
 • Etablering af et 40 m langt Wholite rørbassin Ø2500
 • Etablering af en Ø1400 og en Ø1600 PE brønd, hver med en højde på ca. 5,5 m, samt en Ø800 PE brønd
 • Etablering af 90 m Ø250 PE rør og 90 m Ø630 PE rør mellem
 • bassiner og brønde
 • Etablering af en Ø2000 PE pumpestation i ca. 7 meters dybde
 • Etablering af 115 m Ø110 PVC drænrør rundt om bassinerne og 270 m Ø113 dræn
 • Etablering af ca. 500 m² nye serviceveje af BSG og stabilt grus
 • Etablering af pumpe- og mandskabsbygning
 • Nedrivning af det gamle renseanlæg
 • Opsætning af ca. 300 m hegn inkl. dobbeltlåge.
Bygherre

AquaDjurs A/S

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Partnering

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetence
Bygherre

AquaDjurs A/S

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Partnering

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetence