danjord_logo
Aarhus Universitet

Tunnel under Nørrebrogade

Udførelse af jord-, kloak- og betonarbejder i forbindelse med etablering af overflader inkl. opbygninger i betontunnelrøret samt etablering af ny tunnel på den side, hvor Universitetsparken er beliggende.

forskalling-til-væg

I forbindelse med realiseringen af 1. etape af Aarhus Letbane blev der nedlagt et betontunnelrør under Nørrebrogade som forberedelse for etablering af en forbindelse mellem det tidligere Kommunehospital på den ene side af Nørrebrogade og Universitetsparken på den anden side af vejen.

Nærværende entreprise omfattede udførelse af jord-, kloak- og betonarbejder i forbindelse med etablering af overflader inkl. opbygninger i betontunnelrøret samt etablering af ny tunnel på den side, hvor Universitetsparken er beliggende. Endvidere koordinering med den entreprenør, der forestod tilslutning af tunnelen ved det tidligere Kommunehospital.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Prøvegravninger for fastlæggelse af eksisterende tunnelrør
 • Rydning og opbrydning af eksisterende belægninger mv.
 • Jord-, bundsikrings- og stabilgrusarbejder
 • Terrænregulering
 • Etablering af nyt regnvandssystem inkl. tilslutning af eksisterende dræn
 • Projektering og etablering af sekantpælevægge
 • Etablering af støttemure inkl. fundament
 • Etablering af stålsøjler i værn
 • Etablering af betontrapper, betonbjælker og betondæk over tunnel
 • Etablering af varmeslanger i terræn og i trapper.
Bygherre

Aarhus Universitet

Rådgiver

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

December 2020 – Maj 2021

Kompetence
Bygherre

Aarhus Universitet

Rådgiver

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

December 2020 – Maj 2021

Kompetence