danjord_logo

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udskiftning af fjernvarmerør

Udskiftning af fjernvarmerør , optagning af eksisterende fjernvarmekanal samt reetablering.

Som (UEer) underentreprenør til Bravida A/S Danmark, har vi udskiftet fjernvarmerør for forsvaret.

Opgaven i sin helhed har bestået af optagning af eksisterende fjernvarmekanal og  gamle Fjernvarmerør. etablering  og opdækning af nye fjernvarmerør. Efterfølgende reetablering af græsareal, asfaltstier, belægnings- og flisestier.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Optagning af eksisterende fjernvarmekanal samt gamle fjernvarmerør 550 m
  • Opdækning af 550 m ny fjernvarmerør
  • Retablering af 5000 m2 græsareal
  • Retablering af stier 200 m2 asfalt og belægningsfliser
Bygherre

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse,

Kapacitets Center Holstebro

Entrepriseform

(UEer) Imderentriprise

Udførelsesperiode

August – september 2023

Kompetencer