danjord_logo
Vejdirektoratet

Udvidelse af genvejen og TSA 49

Ombygning af tilslutningsanlæg 49 – Aarhus S ved E45 samt udbygning af Genvejen på en ca. 1 km lang strækning.

img_0527-www

Ombygning af tilslutningsanlæg 49 – Aarhus S ved E45 samt udbygning af Genvejen på en ca. 1 km lang strækning. Herunder udvidelse af overføring af Genvejen ved E45, etablering af nyt midterautoværn samt tilpasning af NV sløjferampe. Derudover forlængelse af nødsporet på tilkørselsrampe NØ samt forstærkelse af det eksisterende nødspor i forbindelse med den midlertidige trafikafvikling, mens vejarbejdet blev udført.

Dan Jord A/S forestod entreprisens jordarbejder inkl. den overordnede projektledelse, mens entreprisens funderings- og betonarbejder blev udført af Per Aarsleff A/S.

Entreprisen indeholdt følgende hovedmængder:

 • 22.000 m³ råjordsarbejde

 • Opbrydning af ca. 2.500 m² asfalt

 • Afrømning af ca. 5.000 m³ muld

 • Udlægning af ca. 5.000 m³ bundsikringsgrus

 • Udlægning af ca. 2.800 m³ stabilt grus

 • Udlægning af ca. 20.000 m³ muld

 • Etablering af ca. 2.500 m afvandingsledninger

 • Udlægning af ca. 5.500 tons asfalt

 • 700 m² overfladebehandling

 • 155 m² skråningsbeklædning

 • Såning af ca. 18.000 m² græs.

Bygherre

Vejdirektoratet

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2017 – 2018

Kompetence
Bygherre

Vejdirektoratet

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2017 – 2018

Kompetence