danjord_logo
Reno Djurs I/S

Udvidelse af Ryomgård Genbrugsstation

img_1271

Udvidelse af Ryomgård Genbrugsstation på Industrivej 21 i Ryomgård.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Rydning af eksisterende beplantning og belægninger
 • Nedbrydning af ca. 285 m² halvtag samt nedtagning af hegn og porte
 • Afgravning af ca. 1.700 m³ råjord
 • Terrænregulering
 • Etablering af afvanding, i alt ca. 200 lbm
 • Levering og indbygning af ca. 1.100 m² bundsikring og ca. 1.700 m² stabilt grus
 • Udlægning af ca. 1.200 m² asfalt
 • Lægning af ca. 575 m² SF-sten
 • Sætning af ca. 140 lbm granitkantsten
 • Etablering af 25 m støttevægselementer inkl. fundamenter
 • Etablering af 36 m siloelementer på belægning
 • Etablering af udløbsbygværk og 306 m² forsinkelsesbassin med plastmembran
 • Etablering af pladsbelysning inkl. føringsveje
 • Opsætning af ca. 50 m hegn og automatisk skydeport
 • Udlægning af ca. 200 m³ muld
 • Såning af ca. 2.000 m² græs
 • Plantning af 27 træer
 • Pleje af plantearealer i 3 år efter aflevering.
Bygherre

Reno Djurs I/S

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetence
Bygherre

Reno Djurs I/S

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetence