danjord_logo

GFØ2

Vedligeholdelse Ø-linjen, Aarhus Ø

Pleje og vedligeholdelse af udenomsarealer

Pleje og vedligeholdelse af udenomsarealer ved  Ø-linjen på Århus Ø.

Ø-linjen farves af det byliv der er på Aarhus Ø i dag, omdannet til blivende byrum. Ø-linjen daner derved et sammenhængende forløb af indre lokale byrum, og Ø-linjen indeholder byrum med hver sin iboende kvalitet, fysisk og identitet.

Den årlige pleje og vedligeholdelse tilrettelægges i henhold til en plejeplan, som bl.a. omfatter følgende:

  • Klipning af græsarealer
  • Trimming omkring forhindringer
  • Beskæring af buske og træer
  • Bede luges
  • Tilsyn med vandingsanlæg
  • Fejning af asfaltarealer, stier og trapper
  • Renholdelse af stier
  • Drivhuse vaskes
Bygherre

GFØ2

Entrepriseform

Fast vedligeholdelsekontrakt

Udførelsesperiode

2022-2024

Kompetencer