danjord_logo
Aarhus Kommune

Viborgvej - Renovering af ledninger

Renovering af afvandingsledninger med tilhørende rendestensbrønde på den nordlige side af Viborgvej. Renoveringen udføres på strækningen mellem Sommervej og Havkærvej

9d3851eb-c0f0-440e-9621-b36933bacc141625556029661

Entreprisen omfatter jord-, afvandings-, asfalt- og brolægningsarbejder foruden retablering af kørebaneafmærkning og skilte.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Rydning af eksisterende belægninger og beplantning
 • Opbrydning af ca. 1.500 m³ ubundne materialer og ca. 900 tons asfalt
 • Afrømning af ca. 1.000 m³ muld
 • Opgravning af ca. 1.200 lbm afvandingsledninger i beton, ca. 175 lbm stikledninger og ca. 60 betonbrønde
 • Lægning af ca. 1.200 lbm plastkloakrør ø250-560 mm i varierende dybde op til 3 meter
 • Sætning af ca. 25 brønde med sandfang eller bundrende i varierende dimensioner (højde op til 7 meter)
 • Sætning af ca. 35 nedløbsbrønde
 • Indbygning af ca. 1.300 m³ bundsikring og ca. 4.500 m² stabilt grus
 • Udlægning af ca. 7.500 m² asfalt
 • Retablering af kørebaneafmærkning
 • Sætning af ca. 300 lbm kantsten
 • Opsætning af ca. 15 vejskilte
 • Udlægning af ca. 3.900 m² muld inkl. græssåning.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juni – December 2021

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juni – December 2021

Kompetence