danjord_logo
Aarhus Kommune

VIDTSKUEVEJ, VIBY J

Boldbane og rekreative arealer ved Vidtskuevej i Viby J

 
img_6633

Anlægsarbejde i forbindelse med etablering af en ny 11 mands fodboldbane på 8.000 m² ved Vidtskuevej og Chr. X.’s Vej i Viby J. Projektet omfattede endvidere anlæg af 14.000 m² rekreative arealer.

Banen blev anlagt på et kuperet areal med relativt stejle skrænter på op mod 3 meter mod dele af Vidtskuevej og Chr. X.’s Vej i Viby J. Fra toppen af skrænten på hjørnet af Chr. X’s Vej og Vidtskuevej stiger terrænet mod sydøst – en stigning på op mod 5-6 meter. Banen blev etableret som et fladt plateau med et 3 m højt skråningsanlæg og med boldhegn på alle sider.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

 • Afsætning af bane, vold, kotefixpunkter mv.
 • Afrømning af muld inden for baneareal – i alt ca. 9.600 m²
 • Terrænregulering og opbygning af skåning på baneareal
 • Bortkørsel af 10.000 m³ jord
 • Etablering af afvanding i form af ca. 1.560 m 80/92 uPVC dræn
 • Finregulering inkl. stensamling og udlægning af 25-28 cm muld med indblandet grundgødskning på baneareal inkl. skråning-anlæg
 • Grubning og dybdeharvning af baneareal efter muldudlægning
 • Udlægning af 4 cm sandlag og 3 cm sandlag med blanding af vækstlag efter hver udlægning
 • Finafretning af vækstlag og skråningsanlæg inkl. stensamling på baneanlæg klar til græssåning
 • Græssåning på baneanlæg samt skråning inden for baneanlæg
 • Startgødskning på bane- og skråningsanlæg
 • Udførelse af 2 m og 3 m brede asfaltstier inkl. tilslutning tilbaneareal – i alt ca. 1.675 m²
 • Etablering af 28 m² asfalteret cykelparkering
 • Etablering af betontrapper med 15 stigninger og gelænder
Bygherre

Aarhus kommune

Rådgiver

Henry Berthelsen A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Aarhus kommune

Rådgiver

Henry Berthelsen A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør