danjord_logo
Aarhus Kommune

Vidtskuevej

Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af 14.000 m² rekreative arealer ved Vidtskuevej og Chr. X.’s Vej i Viby J. Projektet omfattede endvidere anlæg af en ny 11 mands fodboldbane på 8.000 m².

58210747687__46b3a5fd-6730-486b-af30-ff7207f0c5c2

Projektet omfattede anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af 14.000 m² rekreative arealer ved Vidtskuevej og Chr. X.’s Vej i Viby J. Projektet omfattede endvidere anlæg af en ny 11 mands fodboldbane på 8.000 m².

Arbejdet blev udført på et kuperet areal med relativt stejle skrænter på op mod 3 meter mod dele af Vidtskuevej og Chr. X.’s Vej. Fra toppen af skrænten på hjørnet af Chr. X’s Vej og Vidtskuevej stiger terrænet mod sydøst – en stigning på op mod 5-6 meter.

Entreprisen omfattede bl.a. følgende arbejder:

 • Afsætning af bane, vold, kotefixpunkter mv.

 • Afrømning af muld samt terrænregulering af et 12.780 m² stortområde forud for etablering af græsarealer, plantebede og stianlæg mv.

 • Etablering af afvanding i form af ca. 1.560 m 80/92 uPVC dræn og 280 stk. faskiner af regnvandskassetter

 • Finregulering inkl. stensamling og udlægning af 30 cm muld i græsarealer og 50 cm muld i plantebede på de rekreativearealer – i alt ca. 11.070 m²

 • Råjordsløsning ved grubning af græsarealer og plantebede inden muldudlægning på de rekreative arealer

 • Finafretning inkl. stensamling og klargøring af muldlag på rekreative arealer

 • Græssåning på de rekreative arealer inkl. startgødning – i alt 5.300 m² blomstergræsblanding og 3.600 m² pryd- og naturgræsblanding

 • Udførelse af 2 m og 3 m brede asfaltstier med tilslag af majssten, inkl. tilslutning til baneareal – i alt ca. 1.675 m²

 • Etablering af 28 m² asfalteret cykelparkering

 • Etablering af betontrapper med 15 stigninger og gelænder

 • Vedligehold af græsarealerne i 1 år efter etablering.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Henry Berthelsen A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Henry Berthelsen A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetencer