danjord_logo

Favrskov Kommune

Vintertjeneste

Glatførebekæmpelse og snerydning i Favrskov Kommune.

Opgaven omfatter:

  • Glatførebekæmpelse og snerydning med traktor af klasse 2.
  • Glatførebekæmpelse og snerydning med redskabsbære af fortove og stier.
  • Manuelt glatførebekæmpelse og snerydning af stier, trapper, ved fodgængeovergange og buslommer, hvor maskiner ikke kan være.
  • Dan Jord A/S stiller selv med traktor samt back-up traktor til klasse 2 veje og redskabsbærer til fortove.
  • Maskinføreren skal være klar til at påbegynde arbejdet inden for 60 minutter efter udkald på alle tider af døgnet i hele beredskabsperioden som strækker sig fra 15/10 til 15/04.
  • Alle maskinefører på opgaven har gennemført AMU-kurset ”Snerydning og glatførebekæmpelse på vejbane.
  • Inden sæson opstar hvert år, skal klargjort material besigtiges og godkendes af
  • Det er kommunen selv, via Vinterman-system, der vurderer hvornår der skal kaldes ud. Når kørslen påbegyndes, registreres dette i Vinterman, chaufførappen.
  • Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt under alle situationer.
Bygherre

Favrskov Kommune

Udførelsesperiode

2022 – 2025

Kompetencer