danjord_logo

Vandmiljø Randers A/S

Vorup E3-2 separatkloakering

Ny etape af kloaksepareringen i Vorup. Denne etape omfatter Aalborggade og en del af Bøsbrovej, fra T-krydset ved Kærgade og op til Løgstørvej

Ny etape af kloaksepareringen i Vorup. Denne etape omfatter Aalborggade og en del af Bøsbrovej, fra T-krydset ved Kærgade og op til Løgstørvej.

Sideløbende med kloakprojektet udføres ny vandledning.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Etablering, rydning og drift af skurplads/arbejdsplads på 800 m2
  • Etablering af ca. 900 m spildevandsledning i dimension Ø200 mm
  • Etablering af ca. 600 m regnvandsledning i dimensionerne Ø250-560 mm
  • Etablering af skelbrønde og stik til hhv. spildevand og regnvand til omtrent 75 ejendomme
  • 20 tilslutninger til vejvand
  • Etablering og drift af afspærring, omkørsel mv.
  • Retablering af eksisterende veje og berørte arealer
  • Bortskaffelse af alle overskydende jordmængder til en af Vandmiljø Randers A/S anviste modtagere inden for 15 km.

 

Bygherre

Vandmiljø Randers A/S

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Maj – December 2023

Kompetencer