danjord_logo
Silkeborg Varme A/S

Transmissionsledning SKVV - Arendalvej

Etablering af en ny transmissionsledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til Dybkærcentralen på Arendalsvej i Silkeborg.

www-silkeborg-transmission

Etablering af en ny transmissionsledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til Dybkærcentralen på Arendalsvej i Silkeborg. Arbejdet blev udført i hovedentreprise og omfattede derfor både jord-, svejse- og muffearbejder.

I alt etablerede Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord ca. 2.300 m fjernvarmeledning i DN400 og ca. 700 m fjernvarmeledning i DN350.

Hovedparten af tracé forløb langs den tæt trafikerede Nordre Højmarksvej / Østre Højmarksvej, som blev krydset flere gange. Grundet den høje trafikbelastning blev alle vejkrydsninger udført som natarbejde. Tilsvarende blev krydsning af en større rundkørsel ved Nørreskov Bakke udført som weekendarbejde.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Etablering af trafikregulerende foranstaltninger
  • Rydning af beplantning og opbrydning af eksisterende belægning
  • Grave- og rørarbejder for etablering af ca. 2.300 m DN400 og ca. 700 m DN350 transmissionsledning. Heraf blev hovedparten udført i ubefæstet areal, mens ca. 500 m blev udført i hhv. asfaltarealer, hhv. arealer med forskellige typer fliser og belægningssten
  • Etablering af 12 svejse- og muffehuller
  • Omlægning af eksisterende rør ved Dybkærcentralen samt indføring af rør i centralen
  • Etablering af fem alarmskabe og en ventilbrønd
  • Tilkobling til eksisterende distributionsnet ved Dybkærcentralen
  • Retablering af berørte arealer.
Bygherre

Silkeborg Varme A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetencer
Bygherre

Silkeborg Varme A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetencer