Sådan behandler vi persondata

Hos Dan Jord lægger vi vægt på at behandle alle persondata med respekt og omtanke. Derudover overholder vi naturligvis altid den til enhver tid gældende lovgivning på området.

I det følgende kan du læse om, hvilke persondata vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside, hvis du søger job hos os, eller hvis du ønsker tilbud på en opgave. Du kan desuden læse om, hvordan vi håndterer persondata, og dine rettigheder som registreret.

1. Dataansvarlig

Dataansvarlig er: Dan Jord A/S, Viengevej 8, 8240 Risskov, CVR 77 25 26 14.

2. Indsamling af persondata

Dan Jord indsamler og behandler følgende typer persondata:

Anlægsopgaver og projekter

I forbindelse med afgivelse af tilbud på og udførelse af vores opgaver og projekter, modtager vi forskellige dokumenter og oplysninger i elektronisk form fra vores (potentielle) kunder. Ofte vil dokumenterne indeholde almindelige persondata som fx navn og kontaktinformation på kunden eller kundens kontaktperson.

Rekruttering

Når vi modtager jobansøgninger, får vi forskellige dokumenter fra ansøgeren. Dokumenterne indeholder altid almindelige persondata såsom navn, kontaktoplysninger, oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse samt evt. eksamensbeviser og/eller CV. Derudover kan dokumenterne i nogle tilfælde indeholde fortrolige persondata (CPR-numre).

Hjemmeside

Ved besøg på vores hjemmeside https://danjord.dk registrerer vi, hvilke sider der er besøgt og hvornår, hvor længe besøget varede, og IP-adressen på den digitale enhed (pc, mobiltelefon, tablet), som brugeren har anvendt. Oplysningerne anvendes dels til at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt, dels til udarbejdelse af statistik, som vi anvender til optimering af hjemmesidens indehold.  

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookie- og privatlivspolitik.

3. Formål og grundlag

Vi behandler de persondata, vi modtager, med det formål at kunne afgive tilbud på, udføre og fakturere de opgaver og projekter, som oplysningerne vedrører, samt ansættelse af medarbejdere. Denne behandling sker, afhængig af opgavens og oplysningernes karakter, med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b eller f.

4. Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver offentliggjort, slettet, ødelagt, misbrugt eller kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vores medarbejdere har kun adgang til persondata i det omfang, de har et legitimt behov for de pågældende data, til at kunne varetage deres arbejdsfunktioner.

5. Videregivelse af persondata

Vi stiller ikke persondata til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål og videregiver generelt ikke persondata til tredjepart. Dog videregiver vi persondata til vores systemleverandører i det omfang, videregivelsen er påkrævet for at kunne anvende deres it-systemer. 

Vores systemleverandørers adgang til og behandling af persondata reguleres i databehandleraftaler, så det sikres, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

6. Periode for opbevaring af data

Data opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, hvorefter de slettes. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår data slettes.

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til Dan Jords persondataansvarlige Eva Dyrberg Jensen på tlf. 40 37 83 68 eller eva@danjord.dk .

Du er ligeledes velkommen til at kontakte vores persondataansvarlige, hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Det er også her, du finder Datatilsynets kontaktoplysninger, hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine persondata.

Senest opdateret: November 2019.