danjord_logo

Byggemodning

img_1725
Bjergegårdsvej
Favrskov Kommune Bjergegårdsvej Byggemodning af 47 parcelhusgrunde inkl. etablering af boligveje, stikveje,...
Læs mere »
dsc_3899-1
Byggemodning af boligområde i Malling
Aarhus Kommune Byggemodning af boligområde i Malling Udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse...
Læs mere »
gudrunsvej
Gudrunsvej, Karré A
Svanen Byg ApS Gudrunsvej, Karré A Jord-, kloak-, gartner- og belægningsarbejder Entreprisen...
Læs mere »
Byggemodning FIlmbyen
Filmbyen
Aarhus Kommune Filmbyen Byggemodning af erhvervsområde ved Filmbyen i det centrale Aarhus. Byggemodning...
Læs mere »
img_4426
Nabolaget, Etape 2
Ejendomsselskabet Olav de Linde Nabolaget, Etape 2 Jord-, kloak-, belægnings- og beplantningsarbejder...
Læs mere »
20190614_101010-beskåret
Tingvej, Hornslet, Etape 1
Syddjurs Kommune Tingvej, Hornslet, Etape 1 Byggemodning. 1. etape omfattede etablering af nye vej-...
Læs mere »
hvedebakken-2
Hvedebakken i Hammel
Favrskov Kommune og Favrskov Spildevand A/S Hvedebakken i Hammel Byggemodning af nyt boligområde i Vadsted...
Læs mere »
maltfabrikken-1
Den nye maltfabrik
Fonden ”Den Ny Maltfabrik” og Syddjurs Kommune Ledninger i terræn Etablering af nye ledninger i terræn...
Læs mere »
dsc_0341
Kildebjerg Ry
Kildebjerg Ry A/S Kildebjerg Ry Boligområde med 80 parceller, opbygning af veje med tilhørende vejafvanding...
Læs mere »
img_0633-www
Risskov Engpark
1927 Estate Risskov Engpark Byggemodning på Lystrupvej af tidligere industrigrund til opførelse af boligblokke Byggemodning...
Læs mere »
DCIM100MEDIADJI_0149.JPG
Nye, Etape 1
Tækker Group A/S Byggemodning af Nye, etape 1 Jord-, kloak-, afvandings- og belægningsarbejder, Etape...
Læs mere »

Genbrugsstationer og Lossepladser

1_visualisering_schonherrloop-architects
Ny genbrugsstation i Lisbjerg
AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S Ny genbrugsstation i Lisbjerg Visionen er en genbrugsstation i verdensklasse,...
Læs mere »
billede1
Biocover, Eskelund
Aarhus Kommune Biocover Etablering af biocover på den tidligere Eskelund Losseplads i det sydlige Aarhus. Projektet...
Læs mere »
gravemaskine-www
Biocover, Vejle
Danish Waste Solutions ApS Biocover Etablering af biocover på allerede eksisterende affaldsdeponi ved...
Læs mere »
img_1271
Udvidelse af Ryomgård Genbrugsstation
Reno Djurs I/S Udvidelse af Ryomgård Genbrugsstation Udvidelse af Ryomgård Genbrugsstation...
Læs mere »

Infrastruktur

www-IMG_1111
Havnegadekrydset, Randers
Randers Kommune Havnegadekrydset, Randers Flytning af eksisterende kryds mellem Handegade / Kulholmsvej...
Læs mere »
20220517_075240
Cykelsti, Mejlby - Hald
Vejdirektoratet Cykelsti, Mejlby – Hald Etablering af ca. 5 km enkeltrettede cykelstier i begge...
Læs mere »
dsc_4400-1
Støjskærm, Herredsvej
Aarhus Kommune Støjskærm, Herredsvej Forlængelse af venstresving/ligeud bane på Herredsvej, samt etablering...
Læs mere »
b9b86904-3cb5-4123-926f-87ccabcd21681631608930948-ver-www
Rundkørsel på Virringvej
Skanderborg Andelsboligforening Rundkørsel på Virringvej Ombygning af krydset mellem Virringvej, Sigkærgårdsvej...
Læs mere »
forskalling-til-væg
Tunnel under Nørrebrogade
Aarhus Universitet Tunnel under Nørrebrogade Udførelse af jord-, kloak- og betonarbejder i forbindelse...
Læs mere »
img_3502-1
Krydsombygning Nordre Ringvej - Viborgvej
Silkeborg Kommune Krydsombygning Ombygning af det stærkt trafikerede kryds Nordre Ringvej – Viborgvej...
Læs mere »
dsc_4092
Krydsombygning Løgtenvej - Kirkeholtvej
Aarhus Kommune Krydsombygning Løgtenvej – Kirkeholtvej Ombygning af krydset Løgtenvej-Kirkeholtvej...
Læs mere »
hedager-44-www
P-plads i Skejby
Fokus Asset Management A/S P-plads i Skejby Udvidelse af p-plads ved kontorbygningen på Hedeager 44...
Læs mere »
dsc_4105
Katrinebjergvej, Hastighedsdæmpning
Aarhus Kommune Hastighedsdæmpning på Katrinebjergvej Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger,...
Læs mere »
img_5279
Østerby Allé, Tranbjerg
Aarhus Kommune Østerby Allé, Tranbjerg Etablering af ca. 100 m ny cykelstirampe fra den eksisterende...
Læs mere »
shunt-søftenvej
Shunt ved TSA46, E45
Favrskov Kommune Shunt ved TSA46, E45 Etablering af shunt fra Århusvej ved Søften til E45 i sydgående...
Læs mere »
20200430_095522-www
Skæring Bæk Bro
AAB Skæring Bæk bro Etablering af ny bro- og vejforbindelse over Skæring Bæk i forbindelse med opførelsen...
Læs mere »
img_4916
Cykelsti, Egens Havhuse - Vrinners
Syddjurs Kommune Cykelsti, Egens Havhuse – Vrinners Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem...
Læs mere »
img_1490
Erhvervskorridoren, Silkeborg
Silkeborg Kommune Erhvervskorridoren, Etape 1 Etablering af ny forbindelsesvej mellem Nordre Ringvej...
Læs mere »
nordsydvejen
Nordsydvejen, Etape 1
Syddjurs Kommune Nordsydvejen, Etape 1 Anlæg af ny omfartsvej vest om Nimtofte, med tilhørende dobbeltrettet...
Læs mere »
sejs-8-a
Krydsombygning, Sejs
Silkeborg Kommune Krydsombygning i Sejs Ombygning af krydset Borgdalsvej/Julsøvej/Tyttebærvej i Sejs...
Læs mere »
kolt-5
Krydsomlægning i Kolt
Aarhus Kommune Krydsombygning i Kolt Ombygning af krydset Hovedvejen – Kolt Kirkevej med henblik på...
Læs mere »
dsc_1575
Søren Frichs Vej
Aarhus Kommune Søren Frichs vej Ombygning af hovedfærdselsåren Søren Frichs Vej i det centrale Aarhus Ombygning...
Læs mere »
img_1765
Grenaa Omfartsvej
Norddjurs Kommune Grenaa omfartsvej Etablering af ny omfartsvej ved Grenaa Etablering...
Læs mere »
img_0527-www
Udvidelse af Genvejen og TSA 49
Vejdirektoratet Udvidelse af genvejen og TSA 49 Ombygning af tilslutningsanlæg 49 – Aarhus S ved E45...
Læs mere »
472-1-www
Ringgadens Sydlige Hængsel
Aarhus Kommune Ringgadens sydlige hængsel Opgradering af Sdr. Ringgades sydlige forbindelse Opgradering...
Læs mere »
img_3388-16-08-2017-www
Rekreativ Forbindelse Nord
Aarhus Kommune Rekreativ forbindelse nord Nyt vejanlæg på Aarhus Ø Etablering af anden etape af den...
Læs mere »
imag0514-www
Aarhus Letbane, Ent. 08/09
Aarhus letbane I/S Aarhus letbane Udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af 2....
Læs mere »
Foto: Jens Hasse/Chili
Aarhus Letbane, Ent. 12
Aarhus Letbane I/S Aarhus letban, Ent. 12 Etablering af en 2,7 km lang strækning, Herredsvej til Randersvej. Projektet...
Læs mere »
luftfoto
Ny Paludan Müllers vej, Etape 2
Aarhus Kommune Ny Paludan Müllers vej Anlæg af en ny firesporet vej med cykel- / gangsti i Skejby ved...
Læs mere »

Kloak

dsc_4428
Kloakering af H/F Aabrinken
Haveforeningen Aabrinken Kloakering af H/F Aabrinken Spildevandskloakering af 141 kolonihaver i H/F...
Læs mere »
9d3851eb-c0f0-440e-9621-b36933bacc141625556029661
Viborgvej - Renovering af ledninger
Aarhus Kommune Viborgvej – Renovering af ledninger Renovering af afvandingsledninger med tilhørende...
Læs mere »
20210713_070444
Kloakering af sommerhusområde, Bønnerup
AquaDjurs A/S Kloakering af sommerhusområde i Bønnerup Etablering af nye spildevandsledninger og brønde...
Læs mere »
received_168179251367034-1
Klimaprojekt Agnetevej
Skanderborg Forsyning A/S Klimaprojekt Agnetevej Udførelse af 1. etape af klimatilpasningsprojekt i...
Læs mere »
dsc_3492-ver-2
Trustrup gl. Renseanlæg
AquaDjurs A/S Trustrup Gl. Renseanlæg Renovering af det gamle renseanlæg i Trustrup. Renseanlægget blev...
Læs mere »
næshøjskolen
Separatkloakering af Næshøjskolen
Aarhus Kommune Separatkloakering af Næshøjskolen Jord-, kloak- og belægningsarbejder for adskillelse...
Læs mere »
dsc_3443
Sanering og adskillelse af regnvand og spildevand
Aarhus Kommune Sanering og adskillelse af regnvand spildevand Udførelse af kloaksanering samt adskillelse...
Læs mere »
img_0465-www
Kloakering af kolonihave, etape 2
Aarhus Kommune Kloakering af kolonihaver Etape 2, omfattende kolonihaveområder i Åbyhøj og Viby J Projektering...
Læs mere »