danjord_logo
Få styr på skraldet

Genbrugsstationer og lossepladser

Dan Jord har flere års erfaring inden for anlæg og udvidelse af genbrugsstationer. Vi har desuden erfaring med etablering af biocover på affaldsdepoter, så klimabelastningen ved affaldsnedbrydningen reduceres

dsc_4047

Genbrugsstationer – når skrald er en ressource

Nyanlæg, renovering eller udvidelse af en genbrugsstation? Hos Dan Jord har vi kompetencerne til at hjælpe dig sikkert i mål med dit næste projekt, uanset om du ønsker, at arbejdet udføres i total-, hoved- eller fagentreprise.

Vores brede pallette af kompetencer inden for anlægsarbejder betyder, at vi kan tilbyde en høj grad af egenproduktion – med de betydelige fordele dette giver i forhold til styring af projektets tid, kvalitet og økonomi.

Vi tænker gerne genbrug ind i anlægsprocessen fra start. Eksempelvis gennem anvendelse af genbrugsmaterialer og/eller materialer, som kan genanvendes på et senere tidspunkt, når genbrugsstationen en gang i fremtiden skal renoveres eller nedlægges.

Lossepladser – reducer de negative klimaeffekter med et biocover

Når affald nedbrydes, udledes der metan, som både er skadelig for klimaet og forurener luften. Ved at udlægge et biocover kan du omdanne metanen til CO2 og derigennem mindske den negative klimapåvirkning fra affaldsnedbrydningen.

Hos Dan Jord har vi erfaring med etablering af biocover på såvel nuværende som tidligere lossepladsområder. Gravearbejde i denne type områder kræver et særligt fokus på sikkerhed og sundhed, da jorden typisk er kraftigt forurenet. Som arbejdsmiljøcertificeret virksomhed har vi faste procedurer for håndtering af særligt farlige arbejder, hvilket er din garanti for, at arbejdet udføres fuldt forsvarligt – for både mennesker og den omgivende natur.

billede1

Kontakt

Få et udforpligtende tilbud

rasmus
Rasmus Birch Sørensen
Adm. direktør
Ingeniør

Cases