danjord_logo

Dan Jord er anlægsentreprenør i bred forstand

Entreprenør

Dan Jord udfører alle former for anlægsarbejder i og på jorden – fra traditionelle jord- og kloakarbejder til komplekse klimatilpasnings- og infrastrukturprojekter

dsc_1514

Vidste du…

at vores hydrauliske gravemaskiner og bulldozere er udstyret med GPS-maskinstyring?

Vi kan derfor udføre vores gravearbejder med en meget høj grad af præcision

img_0214kristrup

Vi har mere end 30 års erfaring

Dan Jord har igennem mere end 30 år udført anlægsopgaver for kommuner, forsyningsselskaber og private bygherrer.

Vores projekter ledes af erfarne entrepriseledere, der har en videregående teknisk uddannelse som eksempelvis ingeniør eller bygningskonstruktør.

Når du vælger Dan Jord som entreprenør, kan du derfor være sikker på, at arbejdet udføres i en høj faglig kvalitet af kompetente medarbejdere.

Din projektsikkerhed er vores kernefokus

Komplekse projekter er vores speciale

Hos Dan Jord har vi en bred pallette af medarbejderkompetencer. Vores store faglige bredde betyder, at vi kan udføre anlægsprojekter, som involverer flere fagdiscipliner, med en høj grad af egenproduktion – fra vores jordlaborant tager den første jordprøve til vores anlægsgartnere og brolæggere sørger for den afsluttende reetablering af beplantning og belægninger.

Som hjemhørende i Risskov ved Aarhus har Dan Jord gennem årene udført talrige anlægsprojekter i Aarhus Midtby og langs indfaldsvejene til Aarhus. Vores medarbejdere er derfor vant til at arbejde under trange pladsforhold og i områder, hvor der ofte er forurening samt mange ledninger og kabler i jorden.

Anlægsarbejde med et minimum af gener

Vores mange arbejder i tætbefolkede og tættrafikerede områder betyder desuden, at vi er vant til at tilrettelægge vores anlægsarbejder, så de udføres med størst mulig hensyntagen til grundejere og trafikanter.

Vi lægger vægt på rettidig og tilstrækkelig information – og tager os altid tid til en snak, hvis der opstår spørgsmål undervejs. Vi hjælper også gerne vores kunder med udarbejdelse og optimering af tidsplaner og trafikafviklingsplaner, så det sikres, at planerne understøtter et godt flow i anlægsarbejdet.

Fag-, hoved-, totalentreprise eller partnering?

Valget er dit.

Vi har stor erfaring med alle de nævnte entrepriseformer.

Uanset om du vælger den ene eller anden entrepriseform, kan vi derfor hjælpe dig sikkert i mål med dit næste projekt.

Kontakt

Vil du vide mere?

rasmus
Rasmus Birch Sørensen
Adm. direktør
Ingeniør