danjord_logo

Få styr på forsyningssikkerheden med kvalitetsarbejde, der holder i mange år

Fjernvarme og vand

Hos Dan Jord har vi mange års erfaring med planlægning og udførelse af små såvel som store arbejder i forhold til fjernvarme- og vandledninger.

Du skal vælge Dan Jord som samarbejdspartner, fordi du får:

Vores erfaring spænder bredt – fra etablering af flyverstik på det eksisterende forsyningsnet over renovering af distributionsledninger til nyanlæg af store transmissionsledninger i flere kilometers længde.

Mange af vores projekter udføres i bynære områder, hvor pladsen er trang i og på jorden samtidig med, at der ofte er mange krydsende ledninger og kabler.

Fag-, hoved- og totalentrepriser

Dan Jord udfører fjernvarmearbejder i både fagentrepriser og hoved-/totalentrepriser. I forhold til nyanlæg og renovering af fjernvarmeledninger har vi i flere år haft et fast konsortiesamarbejde med vores søsterselskab Wicotec Kirkebjerg. Siden starten af 2014 har Konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S etableret sig som en stærk fjernvarmeentreprenør i Midt- og Østjylland, hvor konsortiet har udført adskillige, komplekse fjernvarmearbejder for en række forskellige forsyningsselskaber.

Når du vælger Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S som hoved- eller totalentreprenør, behøver du ikke at bekymre dig om snitflader og koordinering mellem entreprenører. For alle ydelser varetages af én og samme entreprenør, hvilket giver det bedst mulige grundlag for optimering af arbejdets udførelse. Vores fælles planlægning minimerer desuden risikoen for forsinkelser, herunder at opgaver falder ned mellem to stole og ikke bliver løst som planlagt.

havvandsledning-www

Forskellige udfordringer og hensyn

Oven på jorden kommer et forsyningsledningsarbejde altid ubelejligt for beboere, erhvervsdrivende og trafikanter, og vi forsøger altid at minimere denne ulejlighed. Vi er vant til at arbejde for forsyningsvirksomheder, hvorfra vi hele tiden tilegner os mere og mere erfaring.

Vi lægger derfor vægt på at tilrettelægge arbejdet, så generne minimeres – eksempelvis gennem opretholdelse af adgang til berørte ejendomme og størst mulig indskrænkning af vores arbejdsområde, så trafikken i videst muligt omfang kan opretholdes.

Kontakt

Få et uforpligtende tilbud

Jens G. Birk
Sektionsleder
Ingeniør