danjord_logo

Vintertjeneste, Favrskov

Favrskov Kommune Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning i Favrskov Kommune. Opgaven omfatter: Glatførebekæmpelse og snerydning med traktor af klasse 2. Glatførebekæmpelse og snerydning med redskabsbære af fortove og stier. Manuelt glatførebekæmpelse og snerydning af stier, trapper, ved fodgængeovergange og buslommer, hvor maskiner ikke kan være. Dan Jord A/S stiller selv med traktor samt back-up traktor til […]