danjord_logo
Region Midtjylland

Det nye Universitetshospital

Landskabsarbejder i forbindelse med Færdiggørelsesentreprise D

dronefoto-1

Udførelse af landskabsarbejder (terræn- og haveanlæg) i forbindelse med færdiggørelsen af Det Nye Universitetshospital (DNU) i Skejby ved Aarhus. Entreprisen omfattede udførelse af anlægsgartnerarbejder og belægningsarbejder omkring de nyopførte bygninger samt i gårdhaver mellem bygningerne.

Opførelsen af DNU var danmarkshistoriens hidtil største og mest komplicerede hospitalsbyggeri. Hospitalskomplekset blev organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve, som danner grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel.

Færdiggørelsen af udearealerne blev udført i takt med, at de mange byggepladser på DNU blev rømmet. Arbejdet pågik derfor løbende over en periode på syv år. I alt anlagde Dan Jord omkring 125.000 m² udearealer – herunder haveanlæg i 36 gårdrum. I forhold til gårdrummene har projektet et blødt formsprog, inspireret af celler. Det bløde formsprog og bygherrens høje forventninger til kvaliteten af det færdige anlæg stillede store krav til vores brolæggeres indlevelsesevner og faglige dygtighed.

Entreprisens brolæggerarbejder omfattede bl.a. følgende:

  • Etablering af betonkantning i form af rabatkantsten mod kørearealer, blokkantsten for stenseng langs sokkel samt havekantsten mod stier, i alt ca. 15.750 lbm

  • Sætning af betongræsarmeringssten

  • Sætning og lægning af betonbelægningssten og -fliser

  • Etablering af trappeanlæg i beton

  • Sætning af belægningssten, chaussésten, kantsten, trappeelementer og plinte i granit

  • Etablering af granitstensbelægninger i ledelinjer og opmærksomhedsfelter.

Bygherre

Region Midtjylland

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2013 – 2019

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S og Viggo Madsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Oktober 2020 – December 2021

Kompetence