danjord_logo
Aarhus Kommune

ELLEKÆRSKOLEN

Renovering af drænanlæg mv. på Ellekærskolens Idrætsanlæg, bane 5, 6 og 7.

 
img_1166

Renovering af drænanlæg mv. på Ellekærskolens Idrætsanlæg, bane 5, 6 og 7. Det eksisterende drænanlæg blev erstattet af et nyt drænanlæg, som blev tilsluttet til eksisterende brønd og regnvandsledning ved bane 8. Det samlede baneareal udgjorde i alt ca. 27.600 m².

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Opmærkning på baner til nyt drænanlæg
 • Gravning af ca. 4.900 m drænrender, hvoraf ca. 4.200 m blev udført med kædegraver
 • Bortkørsel af ca. 1.500 m³ opgravet jord
 • Afretning af bund
 • Nedlægning af ca. 4.900 m drænrør og sætning af 25 drænbrønde
 • Indmåling af dræn, ledninger og brønde med GPS i System 34
 • Udlægning af filterdug og ca. 370 m³ filtersand
 • Udlægning af ca. 500 m³ ny vækstjord i 25 cm tykkelse
 • Udlægning af topdressing
 • Vertidræning og slidsedræning
 • Græssåning på drænrender og øvrige berørte arealer, i alt ca. 1.500 m²
 • Græsklipning på bane 5, 6 og 7 i hele anlægsperioden.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Henry Berthelsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Henry Berthelsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør