danjord_logo
Aarhus Kommune

Engholmvej, Lisbjerg

Engholmvej, Lisbjerg er et ca. 2,5 km langt vejprojekt, der går fra Djursland Motorvejen og nordvest om Lisbjerg frem til Randersvej. Formålet med vejen er, at lede trafik vest om Lisbjerg. 

Engholmvej, Lisbjerg er et ca. 2,5 km langt vejprojekt, der går fra Djursland Motorvejen og nordvest om Lisbjerg frem til Randersvej. Formålet med vejen er, at lede trafik vest om Lisbjerg. 1,5 km af vejen udføres over eksisterende landbrugsarealer, mens den sidste del er ombygning af eksisterende Ølstedvej.

Der skal udføres 2 regnvandsbassiner og der åbnes et eksisterende rørlagt vandløb. Ligeledes skal der etableres et rekreativt bakkelandskab på den østlige side af vejen. Der er i projektet stort fokus på bæredygtighed.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Afgravning og indbygning / udlægning af 000 m3 muld og 110.000 m3 råjord.
  • Levering og indbygning af 13.000 m3 bundsikring samt 11.000 m3 knust beton.
  • Afvanding; 3.100 m betonrør samt 4.050 m pvc rør
  • Etablering af 6.100 m dræn
  • Lysmaster: 210 stk.
  • Elkabel: 9.800 m
  • Sætning af 4.100 m kantsten
  • Etablering af 1 stk. Cykeltunnel
  • Udlægning af 42.000 m2 asfalt
  • Etablering af 2 stk. Regnvandsbassin
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

November 2023 – Juli 2025

Kompetencer