danjord_logo
Silkeborg Kommune

Erhvervskorridoren, Etape 1

Etablering af ny forbindelsesvej mellem Nordre Ringvej og Stagehøjvej i Silkeborg inkl. rørlægning af samme strækning af Søholt Bæk samt etablering af nyt signalkryds på ringvejen.

img_1490

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Rydning
  • Opbrydning af asfalt
  • Afrømning af ca. 650 m³ muld
  • Afgravning og bortskaffelse af ca. 950 m³ råjord
  • Genindbygning af ca. 650 m³ råjord
  • Indbygning af ca. 500 m³ friktionsmateriale
  • Udlægning af ca. 1.850 m³ bundsand og ca. 5.000 m² SG II
  • Udlægning af ca. 4.100 m² asfalt
  • Sætning af ca. 700 m kantsten
  • Såning af ca. 1.050 m² græs.
Bygherre

Silkeborg Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2020

Kompetence
Bygherre

Silkeborg Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2020

Kompetence