danjord_logo
Aarhus Kommune

Filmbyen

Byggemodning af erhvervsområde ved Filmbyen i det centrale Aarhus.

Byggemodning af erhvervsområde ved Filmbyen i det centrale Aarhus. Entreprisen omfattede etablering af bl.a. ny svingbane på Sydhavnsgade, nye pladser og veje i betonfliser og granitbrosten, stier med asfalt og betonfliser, insitustøbt trappeanlæg samt plantebede og inventar.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Rydning af eksisterende belægninger
 • Afgravning og bortskaffelse af ca. 8.300 tons jord, herunder håndtering af stærkt forurenet jord med bl.a. cyanid
 • Udgravning af ca. 650 lbm kabeltracé og ilægning af ca. 1.300 lbm tomrør
 • Etablering af ca. 400 lbm kloakrør og sætning af ca. 35 brønde
 • Etablering af ca. 240 lbm. specialfremstillede vandrender, hvor den traditionelle rist i toppen var udskiftet med spalteåbninger
 • Indbygning af ca. 1.600 m³ bundsikring og ca. 6.000 m² stabilt grus
 • Udlægning af ca. 650 m² asfalt i flere lag
 • Sætning af ca. 100 lbm granitkantsten
 • Sætning af ca. 2.000 m² granitbrosten og lægning af ca. 1.100 m² betonfliser på køre- og gangarealer
 • Etablering af ca. 650 lbm cortenstålkanter
 • Udlægning af ca. 500 m3 råjord
 • Etablering af plantebede med to typer græsser
 • Udlægning af ca. 500 m² stenmel som ukrudtshindring i plantebede
 • Plantning af ca. 45 træer i bl. a. Stockholmjord og allétræsmuld.
 • Såning af ca. 900 m² græs
 • Etablering af stelere, bænke, plantekummer, affaldsspande, skilte, belysning og kørebaneafmærkning
 • Pleje af træer i 3 år efter etablering.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019-2020

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2020

Kompetence