danjord_logo
AffaldVarme Aarhus

Godsbanen, Aarhus C

Udvidelse af fjernvarmeforsyningen fra Vester Allé til Vestre Ringgade over Godsbane-arealet i det centrale Aarhus

customer-world_0063

Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S.

Projektet blev udført i hovedentreprise og omfattede jord- og smedearbejde på ca. 2,5 km ledningstracé i et byområde med høj trafikbelastning, svære belægninger samt mange krydsende og parallelle fremmedledninger.

Hovedledningen blev udført i præisolerede enkeltrør ø323,9/560, mens mindre ledninger og større stik blev udført i præisolerede dobbeltrør.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Optagning af 550 m² eksisterende belægning

  • Optagning og gensætning af 424 lbm kantsten

  • Etablering af 1.495 lbm fjernvarme-ledning med enkeltrør, serie 3

  • Etablering af 1.005 lbm fjernvarmerør med twinrør, serie 2

  • Udlægning af 4.460 m² asfalt

  • Udlægning af 4.460 m² asfalt

  • Etablering af fire alarmskabe

  • Etablering af otte præventilbrønde

  • Sætning af 40 rendestens-/vandafvandingsbrønde

  • Reetablering af belægninger samt omgivende arealer.

Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer