danjord_logo
Aarhus Universitet

Gyldenholm - Matriceanlæg

Etablering af en række bassinanlæg, såkaldte matriceanlæg, ved Gyldenholm Gods syd for Slagelse

gyldenholm

I forbindelse med et forskningsprojekt vedrørende rensning af drænvand for næringsstoffer etablerede Dan Jord en række bassinanlæg, såkaldte matriceanlæg, ved Gyldenholm Gods syd for Slagelse.

Projektet omfattede etablering af tre bassiner med bentonite-membraner med tilhørende brønde og ledningsanlæg. Der blev foretaget grundvandssænkning for montage af pumpebrønd i fem meters dybde.

Brønde- og ledningsarbejdet omfattede etablering af Ø1250-2000 betonbrønde, brønde med iltningstrapper samt brønde med flowmålere. Endvidere etablering af fundamenter og tomrørssystemer til teknikskabe.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder:

  • Afrømning af 3.300 m² muld
  • Afgravning af 1.100 m³ råjord
  • Etablering af 200 lbm ledning Ø110 mm – Ø450 mm
  • Etablering af 230 lbm Ø 110 mm kabelrør
  • Etablering af 100 lbm Ø 92 mm drænrør
  • Sætning af 14 stk. plast- og betonbrønde
  • Udgravning og sætning af Ø2,0 m pumpebrønd på fodplade
  • Lægning af 330 lbm elkabel
  • Etablering af 1.400 m² Bentonite-membran
  • Udlægning af 2.000 m³ flis i bassiner.
Bygherre

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 – 2018

Bygherre

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 – 2018