danjord_logo
Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a.

Højbovej

Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Højbovej 1-10 samt 90 i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger.

foto-4

Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Højbovej 1-10 samt 90 i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger.

Entreprisen omfattede levering af fastrørssystem, gravearbejder, bortskaffelse af eksisterende rør samt rør- og smedearbejder, herunder hovedledning i dobbeltrør af stål, serie II, og stikledninger i alupex.

Entreprisen omfattede endvidere etablering og vedligeholdelse af trafikregulerende foranstaltninger samt retablering af berørte arealer.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

  • Renovering af ca. 135 m hoved- og stikledninger i asfaltarealer
  • Renovering af ca. 105 m stikledninger i ubefæstede arealer
  • Etablering af 6 husindføringer gennem kælder inkl. boring og retablering
  • Etablering af 8 stk. stikafgreninger i asfalt ved hovedledning
  • Optagning og bortskaffelse af ca. 240 m eksisterende prærør
  • Levering og montering af 1 stk. ventilbrønd med dæksel ø800.
Bygherre

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer
Bygherre

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer