danjord_logo
Aarhus Kommune

Træplantning i Jægergårdsgade

Træer og byrumsinventar i Jægergårdsgade

16-06-20-ver-2

Etablering af træer og byrumsinventar i Jægergårdsgade i Aarhus midtby inkl. retablering af omkringliggende belægninger.

Entreprisen omfattede i hovedtræk:

  • Etablering af plantehuller med rodvenligt bærelag i form af vækstceller

  • Montering af plantehulsriste

  • Plantning af 14 Robinie træer inkl. opbinding

  • Etablering af ”præstekrave” omkring hvert træ

  • Optagning og genlægning af 200 m² chaussésten og betonfliser

  • Opsætning af byrumsinventar: 40 cykelpullerter inkl. betonfundamenter, 5 affaldsspande og 14 betonplinte med sæde af trælister

  • Etableringspleje i tre vækstsæsoner efter aflevering af projektet.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 samt etableringspleje 2017 – 2020

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 samt etableringspleje 2017 – 2020

Kompetencer