danjord_logo
Aarhus Vand A/S

Katrinebjergvej

Etablering af vandforsyningsledning ved styret underboring, relining og opgravning

jens-baggesens-vej-mm-www

Etablering af ø63–ø225 mm vandforsyningsledning ved styret underboring, relining og opgravning. Samt ø315–ø355 mm vandtransmissionsledning ved styret underboring og opgravning.

Entreprisen omfattede endvidere omkobling af eksisterende vandstik fra gamle vandledninger til nye vandforsyningsledninger.

Arbejdet blev udført på Katrinebjergvej i Aarhus N.

Entreprisen omfattede følgende omtrentlige hovedmængder:

  • 1.850 m Ø63 til Ø225 mm vandforsyningsledning

  • 1.400 m Ø315 – Ø355 vandtransmissionsledning

  • 50 stikledninger

  • Retablering af berørte arealer.

Arbejdet blev udført for vores søsterselskab Per Aarsleff A/S i regi af deres flerårige partneringaftale med Aarhus Vand A/S.

Bygherre

Aarhus Vand A/S

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Partnering, underentreprise.

Udførelsesperiode

2016 – 2017

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Vand A/S

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Partnering, underentreprise.

Udførelsesperiode

2016 – 2017

Kompetencer