danjord_logo
Kildebjerg Ry A/S

Kildebjerg Ry

Boligområde med 80 parceller, opbygning af veje med tilhørende vejafvanding samt kloakering

dsc_0341

Byggemodning af et boligområde med 80 parceller, heriblandt flere storparceller, inkl. opbygning af stam- og boligveje med tilhørende vejafvanding samt kloakering af området. Kloakeringen blev udført i fire etaper, hvor etape 1 blev udført i 2016, mens de resterende etaper blev igangsat i 2017.

Entreprisen omfattede endvidere udførelse af et forsinkelsesbassin for regnvand inden udledning til eksisterende golfbane-søer. Derudover udførte Dan Jord sætning af en pumpestation med tilhørende trykledning til det eksisterende spildevandssystem.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Afrømning af 4.100 m² muldjord

  • Fjernelse af 8.400 m³ råjord

  • Vandlænsning

  • Udskiftning af 4.100 m² jord med lermembran

  • Etablering af 3.925 lbm kloakhovedledninger

  • Etablering af 948 lbm kloakstikledninger

  • Sætning af 103 afløbsbrønde og 79 skelbrønde

  • Genudlægning af 2.100 m² muld

  • Retablering af alle arbejdsarealer.

  • Græssåning.

Bygherre

Kildebjerg Ry A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2019

Kompetencer
Bygherre

Kildebjerg Ry A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2019

Kompetencer