danjord_logo
Aarhus Kommune

Kloakering af kolonihaver

Etape 2, omfattende kolonihaveområder i Åbyhøj og Viby J

img_0465-www

Projektering og udførelse af spildevandskloakering af otte kommunale kolonihaveforeninger i Aarhus Kommune. Haveforeningerne er beliggende i Åbyhøj og Viby J og består tilsammen af 925 haver og fem fælleshuse.

I alle otte haveforeninger omfattede entreprisen etablering af hovedkloakanlæg (inkl. stik 0,5 meter ind på den enkelte grund) frem til samtlige havelodder.

I syv af haveforeningerne omfattede entreprisen endvidere etablering af stikledninger fra hovedledningen frem til sokkelgrænse på havelod / fælleshus.

I to af haveforeningerne ligger en stor del af haverne lavt. Efter regnvåde perioder lå flere haver delvis under vand, hvilket gjorde haverne mere eller mindre ubrugelige i længere perioder. Her har Dan Jord derfor også etableret dræn. Nedlægningen af drænledninger skete sammen med etableringen af hoved- og stikledningerne til spildevand, så veje og haver kun skulle graves op én gang.

Dialog med de berørte haveejere var fra start et vigtigt fokuspunkt. Eksempelvis foregik detailprojekteringen af stikledninger på stedet, så haveejerne – der selv skulle sørge for tilslutning af deres nye stikledning til eksisterende installationer – blev påført færrest mulige udgifter ved placeringen, og ønsker vedr. bevaring af bede, belægninger mv. i videst muligt omfang kunne imødekommes. Derudover tog vores medarbejdere sig god tid til at snakke med haveejerne, når de henvendte sig med spørgsmål eller bekymringer.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2019

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2019

Kompetence