danjord_logo
AquaDjurs A/S

Kloakering af sommerhusområde i Bønnerup

Etablering af nye spildevandsledninger og brønde samt afsætning af stik og skelbrønde.

20210713_070444

Kloakering af nyt sommerhusområde i Bønnerup omfattende etablering af nye spildevandsledninger og brønde samt afsætning af stik og skelbrønde.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Afsætning af brønde, ledninger og boligvej
  • Afrømning og oplægning af ca. 8.000 m² muld i sommerhusområdet og grønne arealer
  • Afgravning og bortkørsel af ca. 500 m³ overskudsjord
  • Indbygning af ca. 350 m² bundsikring og stabilt grus
  • Etablering af ca. 1.150 m spildevandsledninger ø160-ø200 mm
  • Etablering af ca. 250 m spildevandsledninger ø200 mm ved styret underboring
  • Sætning af ca. 25 brønde ø425-ø1.250 mm inkl. karme og dæksler
  • Etablering af ca. 20 stikledninger ø110 mm (længde 5-6 m) inkl. grenrør og afsluttet med ø315 mm skelbrønd med karm og betondæksel
  • Udførelse af TV-inspektion af alle kloakledninger.
Bygherre

AquaDjurs A/S

Rådgiver

kLAR Miljørådgivning ApS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juli – September 2021

Kompetence
Bygherre

AquaDjurs A/S

Rådgiver

kLAR Miljørådgivning ApS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juli – September 2021

Kompetence