danjord_logo
Kristrup Boldklub

KUNSTGRÆSBANE

Etablering af en ny 11-mands kunstgræsbane på en eksisterende grusbane ved Tirsdalens Skole i Randers.

 
img_0214

Etablering af en ny 11-mands kunstgræsbane på en eksisterende grusbane ved Tirsdalens Skole i Randers. Projektet var 1. led i realiseringen af Aktivitetscenter Tirsdalen, som vil byde på en række forskellige aktivitetsmuligheder for børn og voksne i alle aldre, når centeret står færdig.

Ud over selve kunstgræsbanen omfattede entreprisen etablering af et tilhørende træningsareal, ligeledes med kunstgræs, som blev indrettet med 3-mands baner. Samt udførelse af bundopbygning for et 10 meter bredt aktivitetsområde øst for kunstgræsbanen.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Rydning af ca. 1.600 m² beplantning
 • Afrømning af ca. 1.100 m³ muld
 • Afretning af grusbaneoverflade
 • Afretning af ca. 11.000 m² råjordsplanum
 • Etablering af ca. 340 m dræn ø160 inkl. tilslutning til regnvandsbrønd
 • Udlægning af ca. 2.300 m² membran
 • Udførelse af bundopbygning med ca. 750 m³ bundsikring og ca. 1.200 m³ stabilt grus
 • Udlægning af drænmåtte / shockpad
 • Udlægning af ca. 9.100 m² kunstgræstæppe
 • Opstregning til to 8-mands baner
 • Flytning af to eksisterende lysmaster
 • Etablering af belægninger, herunder ca. 400 lbm kantsten og ca. 1.000 m² flisebelægning
 • Etablering af ca. 80 lbm boldhegn og ca. 350 m tilskuerrækværk
 • Tilpasning af skråning omkring kunstgræsbane inkl. tilsåning af jordvolde med græs.
Bygherre

Kristrup Boldklub

Rådgiver

Orbicon | WSP

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Kristrup Boldklub

Rådgiver

Orbicon | WSP

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør