danjord_logo
Aarhus Kommune

Krydsombygning Løgtenvej - Kirkeholtvej

Ombygning af krydset Løgtenvej-Kirkeholtvej nord for Løgten ved Aarhus, inkl. etablering af nyt signalanlæg, nyt belysningsanlæg samt forlægning og tilslutning af den nærliggende Segaltvej til Kirkeholtvej

dsc_4092

Ombygning af krydset Løgtenvej-Kirkeholtvej nord for Løgten ved Aarhus, inkl. etablering af nyt signalanlæg, nyt belysningsanlæg samt forlægning og tilslutning af den nærliggende Segaltvej til Kirkeholtvej.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Opbrydning og bortskaffelse af ca. 1.300 m² asfalt og ca. 900 m³ ubundne materialer
 • Afrømning af ca. 2.800 m³ ren muldjord og ca. 30 tons muld- jord uden for kategori
 • Afgravning og bortskaffelse af ca. 4.800 m² jord, kat. 1 og 2 samt ca. 450 tons jord, herunder også aske, uden for kategori
 • Levering og indbygning af ca. 2.900 m³ bundsikring og ca. 4.200 m³ stabilt grus
 • Etablering af ca. 500 lbm bundsikringsdræn af korrugerede plastrør
 • Etablering af ca. 550 lbm plastkloakrør i dybder fra 1-3 m
 • Etablering af brønde
 • Udlægning af ca. 11.500 m² asfalt og ca. 400 m armeringsnet under asfalt
 • Sætning af ca. 150 lbm rabatkantsten
 • Etablering af regnvandsbassin på ca. 1.000 m² med plast- og lermembran, tre indløbs-/udløbsbygværker og vandbremse
 • Udlægning af ca. 300 m³ muld og såning af ca. 3.000 m² græs
 • Etablering af autoværn, kørebaneafmærkning og vejskilte
 • Levering og opstilling af 23 master til belysning og signalanlæg inkl. fundamenter og armaturer samt etablering af føringsveje.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetence