danjord_logo
Aarhus Kommune

Krydsombygning i Kolt

Ombygning af krydset Hovedvejen – Kolt Kirkevej med henblik på at opnå bedre fremkommelighed fra sidevejene samt mere sikre forhold for de bløde trafikanter.

kolt-5

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Rydning af eksisterende belægninger og beplantning
 • Jordarbejde, herunder afgravning og bortskaffelse af ca. 200 m³ jord samt udlægning af ca. 200 m² muld
 • Etablering af afvanding
 • Gravearbejde for etablering af ny signalregulering, herunder udførelse af kabelgrav og styret underboring under Hovedvejen samt gravning for master og styreskab
 • Udlægning af BS, SG II og ca. 350 m² asfalt
 • Sætning af ca. 175 m kløvede granitkantsten
 • Lægning af ca. 300 m² fortovsfliser samt retningsfliser ogtaktile fliser
 • Sætning af ca. 175 m chaussésten i én række mellem fortovsfliserne
 • Etablering af ny kørebaneafmærkning, herunder kørebane- og stoplinjer, spærreflader samt fodgængerfelter
 • Flytning og opstilling af vejtavler
 • Såning af ca. 200 m² græs i rabatter
 • Koordinering med relevante ledningsejere samt signal- og belysningsentreprenøren.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Via Trafik Rådgivning A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Via Trafik Rådgivning A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetence