danjord_logo
AffaldVarme Aarhus

Langdalsvej m.fl.

Renovering af fjernvarmeledninger på Langdalsvej, Mariedalsvej og Gammelgårdsvej i Brabrand ved Aarhus

gammelgårdsvej-1

Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S.

Hovedledninger blev udført med hhv. enkeltrør, serie 3 i dimensioner fra ø33/125 til ø273/500 mm, og twinrør, serie 2 i dimensioner fra ø33/160 til ø76/250 mm.

Entreprisen omfattede bl.a. følgende hovedarbejder:

 • Opbrydning og udlægning af 2.316 m² asfalt

 • Optagning af 207 m² belægninger og 30 lbm kantsten

 • Fjernelse af 4 brønde og skabe samt 30 fastspændinger

 • Etablering af 1.313 lbm hovedledning i eksisterende tracé

 • Etablering af 67 lbm hovedledning i nyt tracé

 • Etablering af 1.194 lbm stikledninger

 • Indføring af 57 stik i hus og 5 stik i udvendigt skab

 • 46 tilslutninger til eksisterende interne anlæg

 • 35 tilslutninger til eksisterende stikledninger

 • Sætning af 13 vejafvandingsbrønde og tre præventilbrønde

 • Etablering af 8 alarm- og omløbsskabe

 • Reetablering af private haver, indkørsler mv.

Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer