danjord_logo

Lidl Danmark K/S

Lidl - Nyt hovedkontor og P-hus

Anlægning af belægninger, trapper, ramper, kantsten, sokkelaffugter, linjedræn og cortenkanter i terræn rundt om ny bygning, samt opsætning af udstyr som pullerter og cykelstativer

Anlægning af belægninger, trapper, ramper, kantsten, sokkelaffugter, linjedræn og cortenkanter i terræn rundt om ny bygning, samt opsætning af udstyr som pullerter og cykelstativer.

Anlægning af træterrasser og flisebelægninger opklodset på grid på tagterrasser. Træinddækning af ventilationsanlæg.

Levering og opsætning af beplantning i kummer på p-hus.

Reetablering af fortov og helleanlæg mellem cykelsti og vej.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

Terræn:

  • 465 m2 flisebelægning
  • 109 m sokkelaffugter
  • 40 m linjedræn
  • 84 m cortenkanter

Tagterrasser:

  • 460 m2 træterrasse på gris
  • 375 m2 flisebelægning på grid
  • 113 m sokkelaffugter
Bygherre

Lidl Danmark K/S

Rådgiver:

NIRAS A/S 

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

Marts – December 2023

Kompetencer