danjord_logo
Løgten Skødstrup Forsyningsselskab

Manbjergvej, Skødstrup

Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger

img_4412

Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej i Skødstrup.

Renoveringen omfattede ca. 420 meter hovedledning til fjernvarme og vand samt stik fra hovedledningen og 2 meter inden for skel på de berørte matrikler.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Etablering af trafikregulerende foranstaltninger
  • Omdeling af infopjece til berørte beboere
  • Gravearbejder og jordhåndtering
  • Renovering af ca. 420 m fjernvarmeledninger Ø 76 twinrør, serie 3
  • Renovering af ca. 200 m PEX stikledninger til fjernvarme
  • Renovering af ca. 420 m vandledninger Ø 110
  • Renovering af ca. 150 m stikledninger til vand
  • Løbende dialog med berørte beboere og andre borgere
  • Udlægning af ca. 900 m² asfalt
  • Retablering af fortove og indkørsler.
Bygherre

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer
Bygherre

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer