danjord_logo
Moesgaard Museum

Ny Moesgaard Museum

Landskabs- og belægningsarbejder

img_0480-www

Udførelse af landskabs-, jord- og kloakarbejde i forbindelse med opførelse af Moesgaard Museums nye udstillingsbygning.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

 • Udgravning af 60.000 m³ byggegrube

 • Etablering af 2.500 m kloak i dimensionerne Ø160 – Ø1.000 mm

 • Etablering af 1.675 m² cykelstier og gangarealer

 • Etablering af p-pladser og cykelparkering inkl. cykelstativer

 • Anlæggelse af 5.025 m² asfalteret kørevej

 • Etablering af 1.025 m² busvej

 • Etablering af udenoms areal, i alt ca. 75.000 m² græsarealer

 • Plantning af 265 allétræer

 • Anlæggelse af 5.125 m² stier med slotsgrus

 • Etablering af 3.950 m kantafgrænsning med brosten

 • Etablering af 10.000 m² grønt tag

 • Etablering af 380 m linjedræn på taget.

Bygherre

Moesgaard Museum

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2011 – 2014

Kompetencer
Bygherre

Moesgaard Museum

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2011 – 2014

Kompetencer