danjord_logo
Aarhus Kommune

Rekreativ forbindelse nord

Nyt vejanlæg på Aarhus Ø

img_3388-16-08-2017-www

Etablering af anden etape af den rekreative forbindelse på Aarhus Ø, som strækker sig fra Nørreportskrydset til Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen) nord for Hjortholmsvej.

Projektet omfattede følgende hovedarbejder:

 • Forberedende arbejder, herunder nedrivning af to bygninger

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger i 14 faser

 • Anlæggelse af en ny kanal inkl. en ny vejbro ved Hjortholmsvej

 • Anlæggelse af promenade i form af en ny stiforbindelse for fodgængere og cyklister inkl. to nye cykelramper

 • Renovering og udvidelse af kajkonstruktion i FTL-havnen

 • Nedlæggelse af eksisterende beddingsanlæg i FTL-havnen

 • Udvidelse og forlængelse Hjortholmsvej

 • Etablering af nye trappeanlæg

 • Beplantnings- og belysningsarbejder

 • Montering af inventar (pullerter, cykelstativer, bænke mv.).

Entreprisen omfattede bl.a. følgende hovedmængder:

 • Opbrydning af ca. 4.150 ton asfalt og ca. 900 lbm kantsten

 • Afgravning og bortskaffelse af ca. 39.500 m³ råjord

 • Levering og indbygning af ca. 9.750 m³ friktionsfyld

 • Afvanding: Etablering af ca. 1.050 lbm hovedledninger, ca. 750 lbm stikledninger, 750 lbm dræn og 40 hovedbrønde

 • Indbygning af ca. 3.450 m³ bundsikring og ca. 13.300 m³ SG II

 • Udlægning af ca. 9.000 m² grusasfaltbeton (GAB I og II)

 • Etablering af ca. 2.225 m² fortovsfliser, ca. 900 m² chaussésten, ca. 2.700 stk. betonfliser og ca. 1.750 lbm kantsten

 • Plantning af ca. 80 træer, ca. 2.400 stauder og ca. 650 hækplanter inkl. etableringspleje.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise – udført af konsortiet Aarsleff – Dan Jord JV

Udførelsesperiode

2016 – 2017

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise – udført af konsortiet Aarsleff – Dan Jord JV

Udførelsesperiode

2016 – 2017

Kompetence